MAGICZNE DREWIENKO BUKOWE

BUK (Fagus sylvatica)
W tradycji ludowej zwany jako Bok, Boke, Buche, Buke, Faggio, Fagos, Faya, Haya, Hetre
Działanie - Życzenia