ZIOŁO PRZEPOWIADAJĄCE PRZYSZŁOŚĆ

BUKKO (Barosma betulina)
W tradycji ludowej zwany jako: Bookoo, Bucoo, Buku, Owalne Buchy, Krótkie Buchu, Sab, Pinkau
Wywodzi się z żywiołu - Woda
Działanie - Moce psychiczne, Prorocze sny