MAGICZNE DZIAŁANIE DULSE

Dulse (z łac. Rhodymenia palmatta)
Wywodzi się z żywiołu – Woda
Działanie: pożądanie, harmonia