OCHRONNY GORYSZ

Gorysz ( z łacImperatoria ostruthium)
W tradycji ludowej zwana jako: Świński Koper, Imperatoria
Wywodzi się z żywiołu – Ogień
Działanie: siła, odwaga, ochrona