OCHRONA PRZED STRATĄ PRACY

LESZCZYNA AMERYKAŃSKA ( z łac. Carya illinoinensis )
Wywodzi się z żywiołu – Powietrze
Działanie: Pieniądze, Zatrudnienie