OCHRONNE DZIAŁANIE LIPY

LIPA ( z łac. Tilia europaea)
W tradycji ludowej zwana: Lime, Linnflowers
Wywodzi się z żywiołu – Powietrze
Działanie: ochrona, szczęście, miłość, sen