MAGICZNE DZIAŁANIE LULKA CZARNEGO

LULEK CZARNY ( z łac. Glycyrrhiza glabra)
W tradycji ludowej zwana: Ciemny Cień Nocy, Cassilago, Cassilata, Deus Caballinus, Oko Diabła, Hebenon, Isana, Jowiszowa Fasola, Trujący Tytoń
Wywodzi się z żywiołu: Woda
Działanie: miłość