OCHRONNE DZIAŁANIE LWIEJ PASZCZY

LWIA PASZCZA (z łac. Antirrhinum majus)
W tradycji ludowej zwana: Pysk Cielęcia
Wywodzi się z żywiołu: Ogień
Działanie: ochrona