KSIĘŻYCOWE CIASTECZKA NA MIŁOŚĆ

MIGDAŁ ( z łac. Prunus communis)
w tradycji ludowej nazywany jako: Orzechy Greckie
Wywodzi się z żywiołu - Powietrze
Działanie: miłość, pieniądze, pomyślność