ZAPOBIEGANIE KRADZIEŻĄ

OSIKA ( z łac. Populus tremuloides)
W tradycji ludowej zwany jako: Europejska Osika, Topola, Drżąca Osika
Wywodzi się z żywiołu – Powietrze
Działanie: Elokwencja, Zapobieganie kradzieżom