POZIOMKA POSIŁEK MIŁOŚCI

POZIOMKA POSPOLITA ( z łac. Fragaria vesca )
W tradycji ludowej zwany jako: Poziomki, Tchilek, Jordboer
Wywodzi się z żywiołu – Woda
Działanie: Pomyślność, Miłość