PRZYTULIA NA PRZYCIĄGNIĘCIE MIŁOŚCI

PRZYTULIA WŁAŚCIWA ( z łac. Galium verum)
W tradycji ludowej zwany jako: Cleaver, Kuzynka Marzanny
Wywodzi się z żywiołu – Woda
Działanie: Miłość