SZCZĘŚCIE W MIŁOŚCI

STORZAN BEZLISTNY ( z łac. Orchis spp.)
Wywodzi się z żywiołu – Woda
Działanie: Miłość, Szczęście