KĄPIEL NA NIEPOWODZENIA

SZALOTKA ( z łac. Alium spp.)
Wywodzi się z żywiołu – Ogień
Działanie: Oczyszczanie