OCHRONA PRZED ZŁYMI DUCHAMI

ARAUKARIA w magii wykorzystywana jest jako ochrona przed niedostatkiem pożywienia.
Żywioł władający rośliną: Ogień
Araukaria zasadzona w ogrodzie lub w warunkach domowych daje ochronę przed złymi duchami.