KWIAT POMYŚLNOŚCI

TULIPAN (Tulipa)
Wywodzi się z żywiołu : Ziemia
Działanie: Pomyślność finansowa, miłość, ochrona