DOBRA MOC WILCA

WILEC PRZECZYSZCZAJĄCY (z łac. Ipomea Purga lub I. Jalapa)
Wywodzi się z żywiołu : Ogień
Działanie: Miłość, Pieniądze, Sukces, Szczęście