MIŁOSNA SIŁA WIŚNI

WIŚNIA (z łac. Prunus avium)
W tradycji ludowej zwana jako: Słodka Wiśnia, Wiśnia Mazzard
Wywodzi się z żywiołu : Woda
Działanie : Miłość, Wróżenie.